Gaeilge do Thuismitheoirí

Here are a few phrases to help you encourage Irish at home
Bain triail as! = Try it/Give it a go
Cad is ainm duit? … is ainm dom. = What’s your name? … is my name.
Cá bhfuil…? = Where is…?
Níl a fhios agam. = I don’t know.
N’fheadar! = I don’t know!
Codladh sámh! = Sleep well.
Oíche mhaith! = Good night
Seán bocht! / Niamh bocht! = Poor Seán!/Poor Niamh!
Stop den phleidhcíocht! = Stop messing.
Ceart go leor! = Ok!
An bhfuil tú ceart go leor? = Are you ok?
Tá brón orm! = I’m sorry
Is breá liom… = I love…
Go bhfóire Dia orainn! = God help us!
Am lóin atá ann. = It’s lunchtime.
Cuir slacht ar an seomra. = Tidy the room!
Déan deifir! = Hurry up!
Brostaigh! = Hurry up!
Bunoscionn. = Upside down.
Táim trína chéile. = I’m addled!
Idir eatarthu = In between.
Cén t-am é? = What time is it?
An bhfuil cead agam dul… = May I go…
Mo thrua thú! = Poor you!
Isteach leat! = In you go!
Amach leat! = Out you go!
Go raibh maith agat. = Thanks.
Go raibh míle maith agat. = Thanks very much.
Fáilte romhat. = You’re welcome.
Gabh mo leithscéal. = Excuse me!
Slán! = Goodbye!
Slán go fóill. = Goodbye for now!
Is maith liom… = I like…
Is breá liom… = I love…
Ní maith liom… = I don’t like…
Is fuath liom… = I hate…
Cad atá ar an teilifís? = What’s on television?
Cad atá á dhéanamh agat? = What are you doing?
Maith thú! = Well done!/Good for you!
Ar aghaidh leat! = Off you go!
An bhfuil scáth fearthainne agat? = Do you have your umbrella?
An bhfuil do mhála scoile agat? = Do you have your school bag?
An bhfuil do mhála spóirt agat? = Do you have your sports bag?
An bhfuil do bhróga peile agat? = Do you have your football boots?
An bhfuil do chulaith shnámha agat? = Do you have your swimsuit?
An bhfuil aon obair bhaile agat? = Have you any homework?